Pro

Pro Open
1 Tucker Hibbert        Arctic Cat
2 Ross Martin           Polaris
3 Levi LaVallee          Polaris
4 Robbie Malinoski    Polaris

Pro Super-Stock
1 Tucker Hibbert      Arctic Cat
2 Dan Ebert            Arctic Cat
3 Garth Kaufman     Arctic Cat
4 Tim Tremblay       Ski-Doo

Pro Plus 30 Super Stock
1 Justin Tate        Polaris
2 Dave Allard       Ski-Doo
3 Earl Reimer      Ski-Doo
4 Chad Bauerly    Ski-Doo

Pro Women Super Stock
1 Kylie Abrahamson    Polaris
2 Jennifer Pare            Polaris
3 Carly Davis              Polaris
4 JC Hupe                  Arctic Cat

Semi Pro
Semi Pro Open
1 Cody Thomsen    Arctic Cat
2 Logan Christian   Arctic Cat
3 Justin Broberg     Arctic Cat
4 Matt Pichner       Arctic Cat

Semi Pro Super Stock #1
1 Mike Bauer        Polaris
2 Kyle Pallin        Arctic Cat
3 Chris Kafka       Polaris
4 Colby Crapo      Polaris

Semi Pro Super Stock #2
1 Cody Thomsen    Arctic Cat
2 Justin Broberg     Ski-Doo
3 Mike Bauer         Polaris
4 Derek Ellis         Polaris

Sport
Sport Women Super Stock
1 Martha Wells            Ski-Doo
2 Stephanie Schmidt    Polaris
3 Kendra Dallmann       Polaris
4 Erika Rau                 Arctic Cat

Sport Super Stock #1
1 Dan Gavel              Ski-Doo
2 Casey Boylan        Ski-Doo
3 Andrew Carlson    Arctic Cat
4 Travis Muller        Ski-Doo

Sport Super Stock #2
1 Andrew Carlson    Arctic Cat
2 Casey Boylan        Ski-Doo
3 Travis Muller        Ski-Doo
4 Garrett Goodwin    Ski-Doo

Jr. 16-17
1 Kody Kamm        Ski-Doo
2 Trevor Leighton    Polaris
3 Wesley Sweeney    Arctic Cat
4 Colton Lampi        Polaris

Jr. 14-15
1 Kody Kamm        Ski-Doo
2 Wesley Sweeney    Arctic Cat
3 Chaz Metz        Polaris
4 Zak Mason        Ski-Doo

Jr. 10-14
1 Dalton Johnson    Polaris
2 Preston Cowing    Ski-Doo
3 Eddie Neubaeur    Ski-Doo
4 Nickolas Lorenz    Ski-Doo

Transition 8-12
1 Freddie Grove        Ski-Doo
2 Devinn Galley        Polaris
3 Trent Wittwer        Ski-Doo
4 Riley Frattalone    Arctic Cat

120 Champ 7-14

1 Ryley Bester        Polaris
2 James Raffauf        Arctic Cat
3 Trey Gordon        Polaris
4 Evan Christian        Arctic Cat